Zöld Forrás Pályázat

Az Agrárminisztérium ebben az évben is meghirdeti a civil feladatvállalást segítő Zöld Forrás pályázatot. Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz (NKP) illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre. A Zöld Forrás pályázat keretösszege 70 millió forint. Egy pályázó legalább 800 ezer, legfeljebb 3 millió forint összegre pályázhat.

A pályázati támogatás célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal jöttek létre
 • a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 • 2019-ben és 2020-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 • évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették.

Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 • az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 • védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 • az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése;
 • a környezetbiztonság javítása.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 • élőhely védelem;
 • földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 • tájvédelem;
 • környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 • ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 • szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 • környezetvédelmi tanácsadás;
 • környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 • kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 • ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb három tervezhető!

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 800.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A 800.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. március 2.

Pályázati anyag >>