Válságkezelés és felkészítés

Vizy Zsuzsanna (Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány)

A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványban olyan családokkal foglalkozunk, akik külső szakember bevonását kérik problémáik megoldásához.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a felgyorsult, megváltozott, internetes világunkban a család, mint legkisebb együttélési forma szenvedi el mindezek következményeit.

Talán két legfájdalmasabb tényező, amit jellemzőnek tartunk:

Az egyik a káosz, hogy mindent szabad, minden megengedett, az is, ami a család erejét gyengíti.

A másik az egyén szerepének túlhangsúlyozása, a közös tanulás, az alkalmazkodás leértékelése.

A válságkezeléssel egyre több helyen foglalkoznak, de a megelőzéssel, a felkészítéssel, a reális elvárások kialakításának lehetőségeivel alig-alig találkozunk.

A fiatalok gyakran úgy kezdenek bele a családi életükbe, hogy nincs a szónak igazi fedezete, hiszen adott közösségen belül, de szakmán belül sem egyértelmű a meghatározás.

Keresztény családok körében is vannak rossz tapasztalataink. A különböző közösségeknek komoly megtartó erejük van, de az ember spiritualitása, s az ebből eredő alapvető kérdések nincsenek eléggé kihangsúlyozva.