TeremTés-ima

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

„Mindenható örök,
igazságos és könyörülő Isten,
add meg nekünk, nyomorúságos embereknek,
hogy éretted mindig azt tegyük,
amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak
és mindig azt akarjuk, ami neked tetszik,
hogy így bensőleg megtisztítva
és bensőleg megvilágosítva
és a Szentlélek tüzétől lángra lobbantva
nyomába szegődhessünk a Te szerelmes Fiadnak,
a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
és kizárólag a Te kegyelmedből
eljuthassunk hozzád ó Fölséges,
ki a tökéletes Háromságban
és az egyszerű Egységben élsz és uralkodol
és dicsőségben ragyogsz
mindenható Istenünk
minden századokon át. Ámen.”  

(L Rend)

Hun Miatyánk

Mi Atyánk, Istenünk
bennünk van országod
előttünk szent neved,
s törvény akaratod.
Mindennapunk gondját magadon viseled,
bűneinket, mint mi másnak, nekünk elengeded.
Te kezed vezet kísértéseken át,
s lefejté rólunk a gonosz jármát.
Tiéd a nagyvilág össz-hatalma üdve,
mindöröktől fogva legyen mindörökre.

Ámen.

Ismerjük meg Teremtő Atyánkat!

„Ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük,
milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága,
fönséged magassága
és ítéleted mélysége.”

(M kif)

Tiszteljük Mindenható Atyánkat!

„Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a Mindenható Király,
Szentséges Atya, ég és föld királya,
Hármas- és Egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.”

(DMI)

Szeressük a mi Atyánkat, Istenünket!

„Legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben,
úgy a földön is:
hogy teljes szívünkből szeressünk téged
és szüntelenül rád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből
mindig utánad sóvárogjunk,
s hogy minden erőnkből,
minden képességünket
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk
és semmi másra.”

(Vö. M kif)

Dicsőség az Atyának… Miképpen kezdetben…

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
Áldott légy Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen Urunk-bátyánk a Nap,
szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes,
aki a nappalt adja; a Te képed, Fölséges. (Vö.NH)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
„Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött,
áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.” (Dán 3,60,78)
Szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden Te alkotásod. (Vö.NH)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
„Áldja az Urat a szárazföld;
dicsérje és magasztalja örökké!
Áldjátok az Urat, hegyek és halmok;
áldjátok, amik a földből sarjadtok!” (Vö.Dán 3,74-76)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
Áldjon Uram Hold nénénk
és minden csillaga az égnek,
őket az égen alkotta kezed,
fényesnek, drága szépnek! (Vö.NH)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3) 
Áldjátok az Urat, tengeri lények,
minden ami mozog lent a mélyben.
Áldjátok az Urat légi akrobaták (Dán 3,79-80)
és ti, Poverellót dicsőítő pacsirták.

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
„Áldjátok az Urat vadak és háziállatok.” (Dán 3,81)
„Áldjon Uram tégedet minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát,(…)
mert tőled nyer majd Fölséges koronát.” (NH)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)
„Ezt a napot az Úr Isten adta
ujjongjunk és vigadjunk rajta!” (Zsolt 118,24)
Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
és nagy alázattal szolgáljátok! (Vö. NH)

„Szent, szent, szenT a Seregek Ura,…” (Iz 6,3)

Dicsőség az Atyának… Miképpen kezdetben…

Harmadik századi himnusz (részlet)

„Hadd szóljon csendjéből
Isten minden csodás alkotása,
éjjel is és nappal is.
Hadd énekeljenek velünk együtt
a fénylő csillagok,
a magas hegyek,
a mély tengerek,
a rohanó folyók forrásai
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

T

Ámen, ámen, ámen.

Assisi SzenT Ferenc antifónája

Szentséges Szűz Mária,
nincsen másod a földön az asszonyok között,
te a magasságbeli Királynak
a mennyei Atyának leánya és szolgálója,
a mi szentséges Urunknak,
Jézus Krisztusnak anyja
a Szentlélek jegyese,
imádkozzál értünk Szent Mihály főangyallal
és az egek minden erőivel
és összes szentjével
a te szentséges szerelmes Fiadnál,
a mi Urunknál és Mesterünknél,
hogy

  • Megismerjük,
  • Tiszteljük,
  • Szeressük

a mi Atyánkat, Istenünket!

(Vö. M Zs: Antifóna)

Dicsőség az Atyának… Miképpen kezdetben…

SzenT Pál

/Ef 3,14-19/

Meghajtom térdemet az Atya előtt;
tőle származik minden közösség
az égben és a földön.
Adja meg nekünk
dicsőségének gazdagsága szerint,
hogy Lelke által megerősödjünk
benső emberré,
hogy a hittel Krisztus lakjék szívünkben,
s gyökeret verjünk és alapot vessünk
   a szereTetben.
Akkor majd fel tudjuk fogni az összes szenttel együtt,
mi a szélesség és a hosszúság,
a magasság és a mélység,
megismerjük Krisztusnak
minden értelmet meghaladó
  szereTetét,
és betelünk az Isten
egész teljességével.

/Vö. Ef 3,14-19/

Áldás-kérés

Irgalmazzon nekünk teremtő Atyánk,
Öleljen át testvérünk a megváltó Fiú,
És mosolyogjon ránk az éltető Lélek;
Így töltsön el minket
áldásával
a Szentháromság egy Isten
itt a földön és majdan a mennyben
végtelen időkön át:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Ámen, ámen, ámen.

T