Szervezők, társszervezők

HÁLÓ

A Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület (www.halo.hu) több mint 25 éve működik aktívan a Kárpát-medencei közösségépítés és a magyar kultúra területén. Az egyesület közösségépítő és kulturális munkájának legfőbb csomópontjai a találkozók szervezése, kiadványok megjelentetése, közösségi és művészeti- zenei központ működtetése. Küldetésünknek tekintjük a mai világ súlyos elmagányosodásával szemben a közösségek szerepének fontosságát megmutatni és ezáltal, a társadalom szereplőit az aktivitás és az egymás iránti szolidaritásvállalás irányába mozdítani.

A Háló mozgalom az elmúlt 27 évben 15 tábort, 500-nál több találkozót rendezett a Kárpát-medence közel 100 helységében, amely során el több mint 10.000 ember személyesen kerülhetett kapcsolatba egymással csaknem 400 helységből. Az egyesület által működtetett Háló Közösségi Központban eddig több mint 200 koncertet, a Kolta Galéria rendezésében pedig több mint 80 kiállítást és számos más közösségi programot szerveztünk. Sok közösség, egyházi és egyházon kívüli szervezet talált otthonra nálunk, a Hálóban.

Tevékenységünk jelentős része a határon túl valósul meg, (a budapesti és régiós irodák koordinálásával, valamint több száz önkéntes bevonásával) és a kisebbségben élő magyarságot szólítja meg. Programjaink másik része a fővárosban kerül megrendezésre. Elsősorban a közösségi gondolkodású embereket kívánjuk megszólítani, de nyitottak vagyunk minden érdeklődő felé. Célunk, hogy a résztvevők számára a minőségi találkozás lehetőségét megteremtsük, ezért az előadásokon, kulturális rendezvényeken túl kiscsoportos beszélgetésékre hívjuk a megjelenteket.

Az évközi programjaink helyszínei Budapesten: Háló Közösségi és Kulturális Központ – S4 (Semmelweis u. 4.) és ideiglenesen a Horánszky utcai Loyola Café.

 

 

72 Tanítvány Mozgalom

Erdő Péter bíboros úr 2016-ba kérte fel a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület vezetőit egy közös gondolkodásra és közös munkára, mely a katolikus társadalom szakmai alapú kapcsolat- és hálózatépítését célozta meg. Az alapgondolat az volt, hogy induljon el egy szakmák szerinti szerveződés az egyházon belül a világi értelmiségre építve. Ezzel meghívással indult el a 72 Tanítvány Mozgalom.

A mozgalom célja, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül, a működő mozgalmakban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye markánsabban jelenjen meg a társadalomban, a közbeszédben. Ennek adnak keretet azok a keresztény szakmai körök, melyek célja, hogy összefogja, segítse a hívő kollégákat, hogy hivatásuk és hitük összefüggéseit felismerve világi kérdésekre keressenek és adjanak keresztény választ. Ezt követően a „világba kilépve” jó célokért dolgozva vigyék el az Evangélium üzenetét és tetteken és pozitív példákon keresztül mutassák meg a keresztény feleletet világi bajokra. Szent II. János Pál szavait idézve: „Ne féljetek! Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt! Nyissátok ki a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés, és a civilizáció széles világait! Ne féljetek! Krisztus tudja, mi lakik az emberben. Egyedül Ő tudja!”

Miért 72 Tanítvány? Az ókori zsidóság úgy vélte, hogy a Földön 72 nép él, a 72 tanítvány így annak a szimbóluma, hogy a kereszténységet a világ minden népéhez kell elvinni, mindenkit meg kell szólítani. A mozgalom célja is ez: a világba kilépve vigyék el a keresztény civilek a kereszténység válaszait, üzenetét.

A 72 Tanítvány Mozgalom célja az is, hogy idővel létrehozzon egy keresztény társadalmi civil központot, mely helyet biztosít a keresztény szellemiségű szakmai találkozásoknak, de egyúttal keresztények és nem hívők, útkeresők találkozásának helyszíne is. A Háló Mozgalommal együttműködve ennek a központnak egyelőre a Háló Közösségi és Kulturális Központ adna helyet Budapest belvárosában, hogy majd a későbbiekben saját helyet találjon.

A szakmai körök közül elsőként a 72 Tanítvány Mérnök Műhelye jött létre, ugyanakkor ma már több műhely is működik: család, egészségügyi, gazdasági, ifjúság, informatika, média, misszió, pedagógus, sport, teremtésvédelem. A már régóta sikeresen működő keresztény szakmai szervezetek is nyitottak a 72 Tanítvány Mozgalommal történő együttműködésre (pl. Ars Sacra, Érme Üzleti Hálózat).

A műhelyek keresztény szellemben működnek és egyúttal az evangelizáció, a pre-evangelizáció helyszínei is, hisz a közös gondolkodás, a jó célokért való együtt dolgozás, a munkába bekapcsolódás lehetősége megérintheti a vallásukat nem gyakorló, de jó szívvel megáldott, tenni kész embereket is, ezáltal vezetve el őket Jézushoz.

További információ: 72tanitvany.hu

 

 

ARARÁT Teremtésvédelmi Munkacsoport

Az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai, a Teremtő iránti hálánk és szeretetünk kifejezéseként elkötelezzük magunkat a teremtés védelme mellett, ezért arra törekszünk, hogy közösségeink életmódja egyre környezettudatosabbá váljon.

Legyen szó gyülekezeti istentiszteletről vagy iskolai csendesnapról, ifjúsági táborról vagy intézményi konferenciáról, családi hétköznapról vagy személyes gondolatok megfogalmazásáról – lehetőségeinkhez mérten mindannyian évek óta igyekszünk gyakorlati lépéseket tenni a teremtett világ megőrzéséért. Ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata megkeresése nyomán 2008. őszén létrehoztuk a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportját evangélikus lelkészek és tanárok együttműködésével. A feladatok jellegéből is következően nyitottak vagyunk más szakterületek művelőivel való szoros együttműködésre.

A munkacsoport tagjaiként hisszük, hogy akármilyen kis cselekedet kifejezheti a Teremtő iránti hálánkat és szeretetünket, és további tettekre indíthat a teremtés védelmében. Hálásan tapasztaljuk, hogy a jelenkori keresztyénség Jézus Krisztus szolgálatát a teremtés végrehajtójaként és fenntartójaként is értelmezi, és e tevékenységéért külön is dicsőíti Őt. A golgotai kereszt ajándékaként, a kegyelemből elnyert bűnbocsánat szabadságával mi is örömmel veszünk részt Krisztus világfenntartó munkájában. Mindebben a Szentírás és hitvallásaink vezérelnek bennünket.

Célunk, hogy a világ mai helyzetében felhívjuk a figyelmet a teremtett világ iránti keresztény felelősségre és a bibliai teremtéstan hangsúlyaira. Oly módon szeretnénk élni életünket, és úgy szeretnénk segítséget nyújtani egyházunk kisebb és nagyobb közösségeinek a fenntartható életforma felé vezető úton, hogy a mindennapokat Isten gondos sáfáraiként élhessük meg, ünnepeinket pedig a teremtett világ részeként Isten dicsőítésével tölthessük meg.

Bízunk abban, hogy Isten segítségével közreműködhetünk a teremtés megőrzésében és az ökológiai krízis megfékezésében.

Reméljük, hogy ezzel közösségeink és tagjaik közelebb kerülhetnek annak a teremtésben kapott feladatuknak a teljesítéséhez, hogy művelői és őrzői legyenek a földnek, az emberi élet csodálatos színterének.

További információ: ararat.lutheran.hu

 

 

ÉrMe Üzleti Hálózat

Keresztény vállalkozók és cégvezetők közösségi hálózata vagyunk,

     ahol megbeszélhetjük, hogyan tudunk keresztényként dolgozni az üzleti életben,
     ahol a közös értékrenden nyugvó személyes kapcsolatok és bizalom alapján üzleti együttműködéseket alakíthatunk ki egymással,
     ahol közösen tehetünk a közjóért, a rászorulók megsegítéséért is.
Jelmondatunk: Az üzlet több mint profit!
     A profit nem öncél, hiszen számunkra az anyagi haszonszerzés mellett a közjó szolgálatát, hivatást is jelent a vállalkozás.
     A profit számunkra is fontos eszköz, hiszen sikeres vállalkozásokban szeretnénk dolgozni; erre alapozható a hosszabb távon is fenntartható üzleti működés.

Történetünk

Az első ÉrMe-klubot 2000-ben alapította meg néhány keresztény üzletember, azóta több szerveződést magába foglaló országos hálózattá bővült; közel félezer hazai vállalkozás vezetője, tulajdonosa kötődik a hálózathoz. Az ÉrMe által kezdeményezett jelentősebb projektek:
     Bakancslista Program címmel ismeretterjesztő előadássorozat középiskolai osztályok számára a vállalkozói felelősségről, a pénz jelentőségéről,
     a Társadalmi elvek a gazdaságban (Keteg) című posztgraduális képzés szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
     konferenciák a Keteggel együttműködésben alkalmanként több száz fő részvételével: (pl. a szociális vállalkozásokról, a boldogság közgazdaságtanáról, a pénzügyek erkölcsi kérdéseiről),
     Keresztény Sziget címmel keresztény szervezetek tagjai számára május végi családi nap a Margit-szigeten, játékokkal, előadásokkal,
     Közjó Műhely címmel a „keresztény gondolkodók fórumának” megszervezése a társadalom legégetőbb kérdéseiről, illetve az ezekre megfogalmazható keresztény válaszokról (a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével együttműködésben).
Közelebbről is megismerkedne az ÉrMével?

Keresse fel honlapunkat, és iratkozzon fel hírlevelünkre! Így a jövőben rendszeresen tájékoztatjuk Önt az ÉrMe Hálózat tevékenységéről, értesítést küldünk nyilvános rendezvényeinkről.

További információ: www.ermehalo.hu

 

 

Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM)

A Katolikus Ifjúsági Mozgalom (KIM) 1989-ben alapított közhasznú országos ifjúsági társadalmi szervezet, melynek célja a katolikus ifjúság érdekeit és értékrendjét képviselni, és kezdeményezéseiket támogatni. A KIM képviselhet, felölelhet minden olyan kezdeményezést, amelyen a katolikus fiatalok közös céljaikért megmozdulnak. Egyházmegyei és országos szinten pedig ifjúsági vezetőképzések, táborok, zarándoklatok, találkozók létrehozásával segíti a fiatalokat. Azon dolgozunk, hogy a KIM-en keresztül a katolikus fiatalok egymás kezdeményezéseiről is értesüljenek. A mozgalom a helyi, területi kezdeményezések önállóságát elismerve, támogatva és felvállalva működik. Szeretné megéreztetni a fiatalokkal, hogy kezdeményezéseikkel nincsenek egyedül, helyi aprónak tűnő tetteik is társadalomformáló erővel bírnak. A KIM folyamatosan figyelemmel kíséri a közélet ifjúsági eseményeit, pályázatokon igyekszik anyagi támogatást is nyerni a különféle szintű már működő és újonnan induló vezetőképzések és más programok segítéséhez. Eddig az egyesületnek az ország egész területéről mintegy 300 rendes és 4500 pártoló katolikus fiatal lett tagja.

1998-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az egyházjog előírásainak megfelelően szervezetünket országos egyházi egyesületként “krisztushívők magántársulásának” ismerte el. Az egyesület tagja a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségnek (KIFE) és a FIMCAP nemzetközi katolikus ifjúsági szervezeteknek.

 

A szervezet életében a saját programok, és a közösségi tér fenntartása mellett fontos szerepet játszik a különböző csoportok kezdeményezéseinek támogatása. A területi szinten szervezett képzések (pl. gitáros közösségépítő tanfolyam), táborok (pl: ének-, és zenekari tábor), zarándoklatok előkészítése és lebonyolítása. A KIM folyamatosan figyelemmel kíséri a közélet ifjúsági eseményeit, részt vett a katolikus fiatalok érdekeit képviselő összefogásban.  Együttműködik több katolikus és ökumenikus ifjúsági program előkészítésében és megvalósításában (ifjúsági világtalálkozók, 72 óra kompromisszum nélkül, Nagymarosi Ifjúsági Találkozók, Karizmák Ünnepe, Taizéi Találkozók, stb.). Lehetőséget biztosítunk középiskolás fiatalok számára, hogy az Ifjúsági Közösségi Szolgálat keretében önkéntesként részt vegyenek és megismerkedhessenek ifjúsági programok szervezésében.

További információk:

kim.katolikus.net

kim@katolikus.net

 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a legnagyobb keresztény civil szervezet Magyarországon, elnöke Makláry Ákos parókus. Az 1989-ben alakult ökumenikus egyesület behálózza az egész országot 70 helyi csoportja és 3000-es tagsága révén. Célja a keresztény üzenet, az evangélium képviselete és terjesztése. Tevékenységét egyházi, társadalmi, kulturális és szociális téren egyaránt végzi. Aktív kapcsolatot ápol a határon túli magyarsággal, erősítve ezzel a magyar nemzet egységét. A KÉSZ közéleti szerepvállalásával igyekszik alakító tényezővé válni környezetében. Ennek egyik fontos állomása Az idők jelei programsorozat, mely hazánk legfontosabb társadalmi kérdéseire keres keresztény értékrend szerinti válaszokat (bővebben: www.idokjelei2016.hu). Az egyesület által kiadott JEL című lelkiségi, közéleti és kulturális folyóirat egyidős a szervezettel. 2015 óta a világhálón érhető el, a www.jelujsag.hu címen.

További információ:

Iroda címe: 1016 Budapest, Aladár u. 17.

Telefon: (06) 1/328-0164

Mobil: (06) 30/275-2917

E-mail: iroda@keesz.hu

Honlap: www.keesz.hu

Adószám: 19719548-1-41

 

 

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG)

A KETEG Képzés és Misszió egy elkötelezett magyar oktatók és üzletemberek közössége, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy elméletben és gyakorlatban segítsék és terjesszék azt az értékvezérelt gazdasági és üzleti gondolkodást, amely az erényetika elvein és a Katolikus Társadalmi Tanításon alapszik.

A KETEG 2010-ben kezdődött a budapesti Sapientián, három tantárgyblokkban valósítva meg az integrált szemléletű, „emberközpontú gazdaság” oktatását.  A teológiai-filozófiai blokk, részletesen foglalkozva antropológiai kérdésekkel, mintegy megalapozza az erényetikai alapokon tárgyalt gazdaság emberképét, a „homo moralis”-t, ill. a gazdasági életben a kölcsönösséget is megvalósítani képes „homo reciprocans”-t. A társadalomtudományi blokk látókör-bővítő tantárgyakat kínál, elmélyítve a közgazdasági diszciplína integrációs és társadalmi jellegét. A harmadik blokk a gazdasági témákat felölelő közgazdasági blokk, amely már „emberközpontú” szemléletben tárgyalja az adott gazdasági tárgyakat. A Sapientia és a Corvinus együttműködése alapján kezdődött 2013-ban a Corvinuson folyó képzés, melynek hallgatói létszáma eléri a 180 főt félévente. A KETEG képzés együttműködik a római Pápai Szent Tamás Egyetemmel (Angelicum) is, amely Társadalomtudományi karának képzése, Helen Alford OP vezetésével ihletet adott a KETEG tantárgystruktúrájának kidolgozásához.

A KETEG OIKONOMIA Alapítvány 2015 óta vezeti a KETEG Missziót, amelynek segítségével az „emberközpontú” gazdasági elvek mind szélesebb tudományos és köznapi körben válnak ismertté. Az Alapítvány nevéhez fűződnek nagyszabású konferenciák (pl. „A boldogság közgazdaságtana”, „Pénzen innen és túl”), jelentős könyvek kiadása (Pl. „Emberközpontú gazdaság, szakkönyv az etikus és fenntartható gazdasághoz”; Antonio Genovesi: Értekezések a kereskedelemről avagy a polgári gazdaságról, 1765-69; Baritz Sarolta Laura OP: Háromdimenziós gazdaság. Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában) és könyvbemutatók, valamint a KETEG szalon szervezése, amely neves előadók meghívásával a KETEG képzésen tanultakat hivatott elmélyíteni, bővíteni. A KETEG tanárok, domonkos nővérek szakmai tudásának és az ÉrMe Háló operatív, menedzseri rutinjának ötvözete adja az Alapítvány sikerét. Az alapítvány jogosultsága kiterjed a kutatási, ismeretterjesztési tevékenységekre is.

A KETEG Alapítvány és Misszió munkásságát méltatja, hogy a KETEG, az Amerikai Loyola Egyetemmel közösen, 170 egyetem és 30 ország 367 pályázója közül első díjat nyert a nemzetközi „Expanded Reason Award” elnevezésű pályázaton, melyet a Joseph Ratzinger Vatican Alapítvány írt ki a madridi Francisco de Vitoria Egyetemmel együttműködésben.

 

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottság

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága az Egyház társadalmi tanításához, a teremtésvédelemhez, migrációhoz és cigánypasztorációhoz kapcsolódó országos programokat koordinálja. Célunk az Egyházban lévő szociális jellegű kezdeményezések és szervezetek közötti együttműködés elősegítése. Az Egyháznak evangelizációs feladata új válaszokat és irányelveket adni a mai kor embere számára, ezért Bizottságunk további célja megismertetni a hívő és kereső embereket egyaránt az evangéliumi üzenettel, amely kiterjed a család, az erkölcs, a munka, a gazdaság, az emberi méltóság, a fenntarthatóság és környezeti kérdések, tehát a civil társadalom számos területére. Új gondolkodásmódra van szükség ahhoz, hogy a teremtett világ, amelyet ajándékba kaptunk Istentől, az elkövetkező korokban is az emberek javát szolgálja. Ha ez az új szemlélet az igazságosság és a békesség keretei között valósul meg, akkor reménykedhetünk abban, hogy ez a világ a következő nemzedékek javát is fogja szolgálni.

További információ: caritasinveritate.hu

 

MRE Ökogyülekezet Mozgalom

A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a teremtett világ iránti felelősségvállalásban, ezért a Skót Egyház környezettudatos programjához hasonlóan a magyar gyülekezetek és egyházi intézmények számára egy önkéntes teremtésvédelmi, környezettudatos programot indított, amely segíti azokat, akik tenni akarnak a teremtett világ megóvásáért.

A programot az Ökogyülekezeti Mozgalom dolgozta ki. A kezdeményezés ökumenikus szemléletű, az ECEN (Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat) keretén belül született, a Skót Egyház partnerkapcsolataként működik, amelyet a Rajna-Westfáliai Egyház is támogat. A jól működő partnerkapcsolatok nem azt a célt szolgálják, hogy csak egyszeri demonstratív projektek szülessenek. Az emberek gondolkozásának a megváltoztatása a fő cél. Meg kell nyomni a vészcsengőt, hogy ne pótvilágok építésébe meneküljünk. A legjárhatóbb útnak – a jelen helyzetben – az mutatkozik, hogy a meglévő forrásokat felhasználva a kis dolgokban lépjünk előre. A Skót Egyházban 20 év után jutott oda az egyik legaktívabb gyülekezet, a Dalbeattie Parish Church, hogy az ökológiai lábnyomát tudatos építkezéssel csökkentse. Az eddig elindított kezdeményezések, mint az ökumenikus Teremtés Ünnepe és az Egyháztáji programok működnek, lassan beépülnek a közösségek életébe. Sőt, a skót testvérek a magyar sikereken felbuzdulva a Teremtés Ünnepét is bevezették saját országos programjukba.

Az Ökogyülekezeti Mozgalmat az Ökogyülekezeti Tanács irányítja, amely 2012. január 4-én alakult meg Budapesten. Korábban csak a Zsinatba delegált tagok vehettek részt a bizottságok munkájában. 2011-től viszont lehetőség van rá, hogy a bizottságok mellett tanácsok álljanak fel, és külső szakemberek segítsék a döntéshozást. Az Ökogyülekezeti Tanács ezen újonnan felálló tanácsadó testületek egyike. Az Ökogyülekezeti Tanács tagjai, akik a témáért elkötelezett környezetvédelmi szakértők és lelkészek, az egyházon és a hitéleti közösségeken belül az ökológiai érzékenység felébresztésére kötelezték el magukat.

Az éghajlatváltozás, a környezeti problémák kérdése az egyházak számára sem megkerülhető kérdések. Az emberek hiteles válaszokra várnak az egyház képviselőitől is.

Az Ökogyülekezeti Tanács ökológiai kérdésekben:

     előkészíti, majd pedig közvetíti a Magyar Református Egyház állásfoglalását az állam és társadalom felé.

     keresi az együttműködés módját a többi egyházzal, valamint az egyházak kebelén munkálkodó ökológiai csoportokkal (pl: Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport – Evangélikus Egyház, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület – Katolikus Egyház).

     az ökogyülekezeti honlap (www.okogyulekezet.hu), célja, hogy összegyűjtse a teremtésvédelemmel kapcsolatos egyházi és világi dokumentumokat, híreket, hasznos információkat.

     az ökogyülekezet nem egyszerűen a zöld civil mozgalmak egyre bővülő sorába áll be. A teremtésvédelem gondolatát kívánja népszerűsíteni a gyülekezetekben. Az ehhez nélkülözhetetlen speciális teológiai irányítást és gyakorlati tanácsadást ötvözetét valósítja meg.

     évente megrendezi az ökogyülekezeti konferenciát és kihirdeti az ökogyülekezeti címet és díjat

Az Ökogyülekezeti Mozgalom az ökológiai gondolkozásba a hit dimenzióját is bevonja. Fontosnak tartja, hogy láthatóvá váljék, Isten nem közömbös a természet és az állatvilág szenvedéseivel szemben sem. Az Úr Jónás prófétával vitázva Ninive megmaradása mellett így érvel: „Én ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között? És ott a sok állat is.” (Jónás 4:11)

Az Ökogyülekezeti program ökumenikus szemléletű, nyitott minden keresztyén közösség részvételére.

További információ: info@okogyulekezet.hu

 

 

Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 2011-ben alakult Budapesten, hogy aktívan segítse és koordinálja a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi együttműködését, tömörítse a teremtett világ megóvásáért tevékenykedni szándékozókat.

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület küldetése, hogy a hivatalos egyházi szervezetek kezdeményezéseivel teljes összhangban, mintegy arra adott „alulról jövő” válaszként, kihasználva a társadalmi környezetben civil szervezetként adódó mozgásteret, népszerűsítse és segítsen átültetni a gyakorlatba az Egyház tanításának megfelelő környezettudatos gondolkodás- és cselekvésmódot.

Egyesületünk alapszabályában megfogalmazott célja, hogy a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét – minél szélesebb körrel együttműködve – az egész társadalom javára növelje.

Víziója olyan “tradícióban gyökerező, az egyetemességbe kapcsolódó, felelősen gondolkodó és cselekvőképes közösségek létrejötte, amelyek olyanok az ökológiai válság által fenyegetett világban, mint a talajt megkötő növények az eróziótól fenyegetett hegyoldalon”.

Az Egyesület feladatának tartja, hogy a már létező közösségeket megismertesse a teremtésvédelem spiritualitásával, elősegítve ezáltal, hogy a vízióban megfogalmazott szerepüket be tudják tölteni, azaz váljanak önálló, felelősen gondolkodó és cselekvőképes, önfenntartó közösségekké.

Mit teszünk céljaink megvalósítása érdekében?

     cikkeket publikálunk a teremtesvedelem.hu honlapunkon és a facebook.com/teremtesvedelem oldalon;

     az Új Ember c. hetilapban kéthetente cikkeket jelentetünk meg a teremtésvédelemi rovatban;

     a Mária Rádióban a Teremtésvédelem c. havi élő műsort, alkalmanként tematikus napot szerkesztünk;

     közreműködünk a „Teremtés hete” ökumenikus ünnep szervezésében, a tematikus füzet kidolgozásában és a katolikus közösségekhez való eljuttatásában;

     népszerűsítjük a teremtésvédelem eszméjét kisebb vagy nagyobb közösségekben (pl. iskolák, plébániák, táborok) plakátokkal, fair-trade büfé szervezésével, beszélgetésekkel és ökojátékkal;

     előadásokat tartunk és – más szervezetekkel közösen – megszerveztük a Laudato Si’ magyar fordítását bemutató konferenciát a Parlamentben;

     Gyümölcsész programunk keretében az őshonos gyümölcsfajták megmentése, fennmaradásuk elősegítése, a hagyományos művelésű gyümölcstermesztés népszerűsítése érdekében két mintakertet nyitottunk, lejegyeztük a kertnyitások folyamatát, valamint megszületett „A Kárpát-Medencei Gyümölcsészeti Hálózat Stratégiája” is.

További információ:

Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület

Honlap: teremtesvedelem.hu

Email: info@teremtesvedelem.hu

Facebook: facebook.com/teremtesvedelem

Az Egyesület várja mindazon aktív katolikus keresztények (vagy akár más meggyőződésűek) jelentkezését, akik felismerik felelősségüket a teremtett világért, és annak megóvásért az Egyház tanításának szellemében aktívan tenni is szeretnének.

 

 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) 2008. október 10-én alakult meg az Országgyűlés kezdeményezésére, annak tanácsadó, érdekegyeztető szerveként. Az NFFT független nemzeti intézmény, az őt létrehozó országgyűlési határozatok szerint célja:

„Az Országgyűlés a hazai fenntartható fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése érdekében a fenntartható fejlődés ügyeivel foglalkozó testületet – Fenntartható Fejlődési Tanácsot – hoz létre. A Tanács a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek fóruma.

A Tanács a fenntartható fejlődés kérdéskörében az Országgyűlés által létrehozott egyeztető, véleményező, javaslattevő testület, mely az Országgyűlés, továbbá saját kezdeményezésére napirendre tűzött kérdéseket vitat meg, s azokra vonatkozóan kialakítja véleményét, s azt javaslat, ajánlás vagy állásfoglalás formájában közzéteszi.”

A Tanács működési formái közé tartoznak a rendszeres plenáris ülések, a Tanács munkabizottságainak ülései, konferenciák, műhelybeszélgetések, szakmai és civil fórumok.

A Tanács kiemelt feladata a fenntarthatósághoz szükséges szemléletváltás elősegítése a társadalom minden szegmensében. A Tanács a társadalmi részvétel erősítése érdekében a nyilvánosság elérését változatos formában serkenti és támogatja. Az NFFT számos sajtómegjelenés mellett kiadványokkal is segíti a szélesebb közönség és a szakmai szervezetek tájékozódását a fenntarthatóság kérdéskörében.

2010 és 2012 között széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés után elkészült a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS), amit a Parlament 2013 márciusában országgyűlési határozattal fogadott el. Az NFFT kétévente Előrehaladási Jelentésben számol be a társadalomnak és az Országgyűlésnek a Keretstratégia végrehajtásáról.

A Tanács 2009-től aktív tagja a globális, de mindenekelőtt az európai fenntarthatósági együttműködésnek. A különböző rangos nemzetközi szervezetek (EEAC, ESDN) munkájában tevékenykedő NFFT az együttműködést serkenti a tagállamok között a fenntartható fejlődés érdekében. Emellett ez a tevékenység lehetővé teszi a nemzetközi jó gyakorlatok megismerését Magyarországon, valamint az ezen a téren elért hazai eredmények széleskörű nemzetközi megismertetését és népszerűsítését. Az egyre szélesebb körű nemzetközi kapcsolatrendszerrel a Tanács is segíti az Alaptörvényben foglalt kötelezettségünk teljesítését a fenntartható fejlődés érdekében.