Számok mögött és között az Ember

Kükedi Zsolt (Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, Kisközösségi Program, Falufejlesztési Társaság)

Kükedi Zsolt felszólalásában Fóris Ferenc „Gazdagság és gazdaság” című előadásához hozzáfűzte, hogy milyen öröm, hogy épp a gazdasággal foglalkozó előadás hívja fel a figyelmet arra, hogy a gazdagságnak és ennek is a környezetkímélő megoldásokra épülő irányának van egy alapvetően lelki-szociális tényezője. „A számok mögött az Ember, a számok között az Ember” – kezdte Zsolt rövid felszólalását a megelőző GDP-ben, HDI-ben, HPI-ben gazdag előadásra. Majd idézett Ferenc pápa a Laudato Si’ kezdetű enciklikájából, aki dicsérte az enciklika ezen részében az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom eredményeit, a számos polgári csoportosulást, amelyek segítettek, hogy az emberekben tudatosítsuk a problémákat. Ferenc pápát kihangosítva felhívta a figyelmet rá, hogy „a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nemcsak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt is. A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait – a hívők között is –, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek.” A Szentatya így szól az enciklika segítségével elindítani vágyott szándékáról: „Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Ahogyan a dél-afrikai püspökök mondták: „mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására. Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája és tapasztalata szerint, saját kezdeményezéseivel és képességeivel.” Mindezt pedig az alábbi felhívással kezdi: „Sürgető felhívást teszek közzé: kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesít, mert a környezettel kapcsolatos kihívás, melyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és érintenek.”

Ezt követően konkrét gazdaságfejlesztési megoldásokat sorolt fel, közöttük olyanokat is, amelyek a konferencián kiállítóként jelen is voltak. „Észre kell vennünk, hogy hány olyan hitből fakadó magoldás van már a köreinkben, amelyek már alkalmazzák ezt a Ferenc pápai megközelítést és gazdasági megoldásukban az embert helyezik a középpontba. A keresztény környezetvédők, vagyis a teremtésvédők a világot az egyes ember szempontjából nem egy emberöltőre korlátozzák, hanem a mindenséggel mérik magukat. Ezek a teremtésvédő programok mind egytől-egyig nagyszerű programok, ahol a fejlesztésben alapvetően jelenik meg az ember.” – mutatott rá arra a többletre, amelyet a teremtésvédelem hozzátehet a világi környezetvédelmi mozgalomhoz.

„Talán nem hisszük és meglepő, de a pápai megnyilatkozások teljesen szinkronban voltak a világi környezetvédelmi hangsúlyos kijelentésekkel. A környezetvédelmi mozgalmak kis helyi hősei nagyszerű munkát végeztek. Itt az idő számunkra, teremtésvédők számára is, hogy ezt a lelki-szociális tényezőt hangsúlyozzuk a gazdasági folyamataink emberközpontú átalakításában.” – zárta gondolatait.