Szabályozás a teremtésvédelemért

Nyiri Szabolcs (72 Tanítvány Mozgalom)

A műszaki szabályozás dokumentáció-rendszere rendkívül összetett. A tetején eu-s és hazai jogszabályok állnak, alatta nemzetközi és hazai szabványok, ezt követően irányelvek és műszaki elvárások találhatóak (Pl. ÉMI Építésügyi Műszaki Irányelvek, Magyar Közút Útügyi Műszaki Előírások). Az alsó szintű elemek megalkotása kulcselem a társadalmi párbeszéd, aminek a közjót kell szem előtt tartani. Van egy EU-s szabályozás, ami egy alapelv-struktúrát megad. Ez alapján a energiatakarékosságot, a hővédelmet és a természeti erőforrások fenntartható használatának alapelvét a statikával egy szintre helyezi az építmények során.

A klímaváltozás hatásaival mérnöki életünkben nap mint nap találkozunk.

Új kihívások előtt állunk, amihez igazodnunk kell. A klímaváltozás hatása okozta igénybevételhez való igazodás csak az érme egyik oldala. Fontos a műszaki folyamatok során a legkevésbé szennyező technológiáka vezessük be. ilyen helyszíni újrahasznosítási rendszer. Ez jó műszaki előkészítést igényel.

A technikailag fejlett társadalmaknak készeknek kell lenni mértéktartó magatartásformák közvetésére, csökkentve energiafelhasználásukat és javítva annak hatékonyságát.

Ez az eszközök részei a műszaki szabályozásnak, ezen keresztül a mérnökök, építtetők, beruházók nevelésének. Ügyelnünk kell, hogy az alkotott (épített) világunk hosszútávon értékes, tartós legyen.