Román Zsuzsa

Tanulmányait Szegeden végezte, a SZOTÉ-n általános orvosi diplomát szerzett 1993-ban. Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos, Budapesten a népegészségügy hazai intézményrendszerében dolgozik 2000 óta. A betegségek megelőzésével, az egészséges életmód népszerűsítésével, egészségkommunikációs lakossági programok, illetve iskolai egészségnevelési programok összeállításával és szervezésével foglalkozik.

Jelenleg a BFKH Népegészségügyi Főosztály Nemfertőző Betegségek Osztályának munkatársa.

Tanulmányokat folytatott a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán is, hittanár-etikatanár szakon.

Az elvégzett reál és humán tudományos kurzusok segítik az ember teljesebb szemléletét benne, melyet elengedhetetlennek gondol a társadalmi aktivitása szempontjából.

A Fokoláre Mozgalom elkötelezett tagja. A mozgalom lelkiségéből táplálkozó nemzetközi környezetvédelmi és ökológiai hálózatnak, az EcoOne hálózatnak magyarországi koordinátora 2013 óta.

Az elmúlt években megjelent több szakmai cikke jelent meg, két könyvnek társszerzője, és hazai konferenciákon a zajártalom emberi szervezetre gyakorolt hatásáról tartott több alkalommal szakmai előadást.