Paradigmaváltás szükségessége

Farkas István Tamás (Magyar Természetvédők Szövetsége)

Két éve több nagy horderejű dokumentum született meg, a Laudato si’ enciklika mellett az ENSZ közgyűlése elfogadta a globális fenntartható fejlődési célokat. Mi az esélye annak, hogy a 17 magasztos célt teljesítse az emberiség 2030-ig? Ha az elmúlt negyven év tapasztalataira építünk, akkor kevéssé reménykedhetünk. Az 1972-es stockholmi ENSZ környezetvédelmi konferencia óta több nemzetközi és európai intézmény foglalkozott a környezet védelmével, számos egyezményt, jogszabályt hoztak létre. Mégis, ha megnézzük a fejlett világ környezetterhelését, akkor kevés változást láthatunk. Az erőforrás-használatot területi egységekben kifejező ökológiai lábnyom indikátor globális mértékben folyamatosan nőtt a ’70-es évek óta: ma már 1,6 bolygónyi erőforrást használ fel egy átlagos földlakó. A fejlett Németország egy főre jutó erőforrás-használata háromszorosa volt az egy főre jutó biokapacitásnak, s negyven év alatt minimálisan csökkent. Eközben például Kína megnégyszerezte az erőforrás-használatot. A modern környezetpolitika tehát tehetetlen, nem képes érdemben csökkenteni a természet terhelését.

Paradigmaváltásra van szükségünk, legalább három területen. Először is társadalmi-gazdasági viszonyainkat gyökeresen kell átalakítani, meg kell szüntetni a fenntarthatatlanságot újratermelő mechanizmusokat, mint például a kamatos pénzrendszer, a természeti erőforrások korlátosságát nem tükröző szabályozók, a centralizáció és a szabadkereskedelmi egyezmények. Másrészt gondolkodásunkat kell átalakítani: meg kell szabadulnunk a technikába és a tudományba vetett vakhittől, az erkölcs és a gazdaság szétválasztásától, alá kell rendelnünk magunkat egyénként és társadalomként is Isten akaratának. S végül, de nem utolsó sorban boldogság eszményünk módosítására is szükség van: az anyagi alapú boldogság fogalmat Urunk, Jézus Krisztus hegyi beszédében bemutatott nyolc boldogságára kell cserélnünk. Akkor és csak akkor van esélyünk arra, hogy szelídekként mi örököljük a Földet.