Kiállítók

72 Tanítvány Mozgalom Mérnökkör

A 72 Tanítvány Mozgalmat Erdő Péter bíboros bíztatására három évvel ezelőtt alapítottuk azzal a céllal, hogy jöjjön egy olyan keresztény szakmai hálózat, amely a társadalom részére láthatóvá teszi a keresztény értékeket. A mozgalom nyitva áll a keresztény értékeket elfogadó, azokat előmozdítani akaró jó szándékú ember előtt.

A 72 Tanítvány Mozgalom (T72) elsőként létrejött szakmai csoportja a zömében építőmérnököket tömörítő T72 Mérnökkör lett, melynek levelezőlistáján immár 100 fő szerepel, akik közül 30-40 ember tud egy-egy találkozón részt venni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a katolikus, református, evangélikus, metodista, unitárius tagok mellett számos olyan barátunk is van, akik a kereszténységet a T72 Mérnökkör segítségével fedezték, fedezik fel.

A T72-nek és a Mérnökkörnek is az a küldetése, hogy az egy szakmacsoporton belül dolgozó keresztény hívők és nem hívő, de érdeklődő emberek között olyan közösségeket hozzon létre, amelyek a keresztény bizonyságtételnek új terepe lehet.

A T72 Mérnökkörben kb. kéthavonta szervezünk találkozókat. Ezekre minden alkalommal egy-egy ismertebb keresztény személyiséget, általában püspököket, papokat, lelkészeket hívunk, akiket arra kérünk, hogy az értelmiség társadalmi szerepével kapcsolatos gondolataikat fogalmazzák meg. Az elhangzottakról kiscsoportokban is beszélgetünk az előadások után.

A T72 Mérnökkör jövőképe egy olyan közösség kialakítása, amely a közösségépítés hagyományos funkciói mellett mértékadó szakmai véleményformáló műhelyként és a társadalom elesettjei felé sajátos szakértelmével szolgálatot (szakmai karitász) nyújtó munkacsoportként is megjelenik.

Büszkeséggel tudjuk összegyűjteni, hogy korábbi vendégeink között láthattuk többek között Erdő Péter bíborost, Steinbach József református és Gáncs Péter evangélikus püspököket, Blanckenstein Miklóst, az esztergomi szeminárium rektorát, Lovas András református lelkészt, Béres Tamást, az evangélikus teológia professzorát és még sok lelki-szellemi táplálékot adó előadót.

A T72-Mérnökháló egy olyan közösség, amelynek tagjai keresőkként és Jézus Krisztus mai követőiként készek formálódni és formálni a világot.

Jövőképünk egy olyan nyitott közösség létrehozása,

     amely az őszinte, nyílt keresztény tanúságtétel helye tettel és szóval,

     amelynek értékvállalása és -hordozása közismert,

     amit igazodási pontként tartanak szem előtt szakmán kívül és belül, tiszta, érthető és következetes megnyilvánulásai miatt

     és amelyhez érdemes tartozni, mert tagjai a közösségi lét által épülnek.

A jövőkép eléréséhez az alábbi területeken dolgozunk együtt:

     a szakmai közélet: véleményt alakítunk, formálunk és mondunk a közlekedésépítés és tágabban a mérnöki etika és a társadalmat foglalkoztató, a mérnöki szakmagyakorlást érintő kérdésekben.

     közösségépítés: találkozókat, közös programokat szervezünk annak érdekében, hogy tagjaink a fenti célok megvalósítása során társakra találjanak.

     szakmai karitász: lelki ajándékainkat, testi erőnket és szakmai készségeinket felajánljuk olyan közösségek és ügyek számára, melyek más módon azokat nem érhetnék el.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk körünkbe

További információ: 72tanitvany.hu

 

 

72 Tanítvány Mozgalom Sportkör

72 Tanítvány Mozgalom nemrég alakult sportköre a testi-lelki megújulást szeretné elősegíteni a mozgáson és a sport közösségépítő erején keresztül. Ebben találtunk egymásra Molnár Renáta Cor-Way® életmód trénerrel és az általa 2010-ben elindított „Sport és MozgásLelkiség” misszióval, valamint a Hofher József jezsuita atyával közösen kidolgozott új típusú, „Jézusi gyaloglás” néven ismertté vált lelkigyakorlattal. A módszer az imádkozást a mozgással, a lelket a testtel összekapcsolva vezet be a szemlélődő Jézus-imába, a test- és mozgáskultúrába és a nordic walking alapjainak elsajátításába. A lelkigyakorlatba beépült Renáta saját Cor-Way® elnevezésű életmódprogramja is, amelyet a mostani konferencia alkalmával a nagyközönség is megismerhet.

További információ:

Honlapcím: www.cor-way.huwww.jezusigyaloglas.hu

E-mail: renata@cor-way.hu

Telefon: Molnár Renáta +36-30-687-9203

 

 

Antropos Mentálhygiénés Egyesület

Az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ (AMMK) mentálhigiénés ellátóhely és képzőhely, szakmai műhely, melyet az Antropos Mentálhygiénés Egyesület üzemeltet, szakmailag pedig a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéhez kapcsolódik. Szolgálatunk a korábbi Híd lelkigondozói szolgálat (Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat) jogutódja, 2017 februárjától új helyszínen, új szolgáltatásokkal és keretek között várja a klienseket.

Céljaink közé tartozik a magas szintű mentálhigiénés ellátás biztosítása a hozzánk fordulók számára, valamint a módszertani fejlesztések támogatása az oktatás, ellátás, kutatás hármasának egységében.

Küldetésünk az élet szolgálata: a hozzánk fordulók szakszerű ellátása, és a segítők továbbképzése, hálózatának összefogása.

Szeretnénk, ha minél többen jutnának olyan szaksegítséghez életük döntő pillanataiban, válságaiban, amely továbbvezet az egészség, a növekedés, és a másokkal való kapcsolatok építése, ápolása felé. Ezt a célt szolgálja az elérhető szolgáltatások bővülő köre, szakmai teamünk csapatmunkája, valamint a jó kezdeményezések támogatása is.  Az SE Mentálhigiéné Intézettel való együttműködésben pedig  a képzések oktatói, volt hallgatói bekapcsolódnak az ellátó tevékenységbe (mentálhigénés képzés, lelkigondozó képzés, család MA képzés), jelenlegi hallgatók számára terephelyül szolgál az AMMK (laktációs-szaktanácsadó képzés, család MA képzés), továbbá új módszerek meghonosításának (monodráma, Érzelem Fókuszú Párterápia) is fontos műhelye központunk.

Szolgáltatásaink:

     mentálhigiénés segítő beszélgetés

     lelkigondozás

     pár- és családterápia, párok lelkigondozása

     laktációs szaktanácsadás

     szupervízió

     mediáció

     önismereti csoportok

     Hold me Tight (Tarts szorosan) csoportok házaspárok számára, kapcsolatuk elmélyítése, konfliktusok kezelése érdekében

     továbbképzések egyházi személyek számára

     továbbképzések segítő foglalkozásúak számára

További információ:

Honlapcím: antroposkozpont.hu

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 119, 1. emelet 20

E-mail: iroda@antroposkozpont.hu

Telefon: 20 6632 848 (hétfőn és szerdán 9-12 között

 

 

EcoOne Magyarországi Munkacsoport

Az EcoOne az ökológia és a természetvédelem iránt elkötelezett, a környezettudományok területén dolgozó szakemberek és felelős állampolgárok kezdeményezése, akik a Chiara Lubich karizmájából (Fokoláre Mozgalomból) fakadó látásmód alapján egy sokoldalú, a természet- és humán tudományok eredményeit integráló szemlélettel közelítenek az égető környezeti kérdésekhez.

Az EcoOne fő célkitűzése, hogy korunk társadalmi, technikai és gazdasági fejlettségének szintjén – a különböző kultúrák és vallási hagyományok bölcsességi tanítását integrálva – újraértelmezze az ember és természet kapcsolatát, erre alapozva növelje a felelősséget és az elkötelezettséget, valamint közös megoldások keresését szorgalmazza, nemzetközi szinten.

Az EcoOne sok országra kiterjedő hálózat, abban a reményben, hogy sokan együtt képesek lesznek szemléleti változást előidézni és áttörést elérni.

Hazánkban az EcoOne-munkacsoport 2013-ban alakult meg Luca Fioraninak, az EcoOne Nemzetközi Ökológiai Hálózat elnökének budapesti látogatását követően azzal a céllal, hogy szakmai párbeszédet kezdeményezzen az érdekeltekkel ember és természet kapcsolatáról és az ebből fakadó cselekvési stratégiákról.

A munkacsoport egy olyan szellemi műhely, ahol a megújult ember-természet kapcsolat szellemében, az ökológia és természetvédelem aktuális kérdéseivel kapcsolatban újszerű szakmai javaslatokat igyekeznek kidolgozni. A csoport tagjai és a programjukkal rokonszenvező szakértők az elmúlt év során több hazai rendezvényen is tartottak előadásokat, és a hazai sajtóban néhány publikációjuk is megjelent.

A munkacsoportnak a környezeti nevelésben alkalmazható pedagógiai módszere az öko-dobókockához kötődik (www.theearthcube.org), ezt a pedagógiai módszert népszerűsíti Magyarországon.

Szeretettel fogadunk munkacsoportunkba minden érdeklődőt (szakértőt vagy az ügy iránt felelősséget érző laikust), aki tenni szeretne ennek az új ökológiai szemléletnek az elterjesztéséért.

További információ: www.ecoone.org

Kapcsolat:

Berndt Mihály 30/ 74 94 793, berndt.misi@gmail.com

Román Zsuzsa 30/ 22 99 439, roman.zsuzsa@fokolare.hu

 

 

Igazgyöngy Alapítvány

Alapítványunk 1999 óta működik a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikében, Berettyóújfalu környékén.

Egyik feladatunk a tehetséggondozás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, roma gyerekre. Ezt egy alapfokú művészeti iskola fenntartásával végezzük.

Hat telephelyre, összesen 23 településről járnak hozzánk gyerekek. Tanulólétszámunk évente 600 fő körüli, tanítványaink 70%-a hátrányos helyzetű, köztük kb. 300 fő mélyszegénységben élő, cigány gyermek.

Köszönhetően a gyermekközpontú vizuális nevelésünknek, tanítványaink évente 500-nál is több díjat nyernek hazai és nemzetközi gyermek képzőművészeti versenyeken, a világ minden pontján.

Az oktatás mellett, alapítványunk esélyteremtő, terepi munkát is végez. Megértettük ugyanis, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációja sosem fog az iskola falain belül megoldódni. Komplex programunkban az oktatás- családgondozás, közösségfejlesztés – intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó. Megpróbáljuk megkeresni az összes beavatkozási pontot, és erre a közösség bevonásával hatást gyakorolni. A skála nagyon széles, a családoktól a településfejlesztésig átfogja a problémát. A teljes modellfejlesztés terepe egy Told nevű kis zsákfalu, elemeit már 16 településen alkalmazzuk.

A stratégiaszerű munka mérhető pozitív változásokat mutat a mélyszegénységben élő, zömében roma társadalmi csoport integrációjában.

Eredményeink miatt egyre többen keresnek meg bennünket itthonról és külföldről is, civil szervezetek, egyetemek, közoktatási intézmények, önkormányzatok. Szociális innovációink nemzetközi szinten is díjazottak.

Dolgozunk a modell adaptálhatóvá tételén is.

 

 

Jezsuita Roma Szakkollégium

Európában egyedülálló szerzetesrendi kezdeményezésként, 2011-ben nyitotta meg kapuit a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium. A jezsuita rend által fenntartott szakkollégium célja, hogy a cigány közösségekből egyetemekre és főiskolákra kerülő kevés fiatal megkaphassa mindazt az infrastrukturális, szakmai és emberi támogatást, ami a diplomaszerzéshez, majd az elhelyezkedéshez szükséges. Amit mások családi vagy iskolai hátterük révén eleve magukénak tudhatnak, sokuknak mindennapos küzdelem, akik számára az egyetem, az értelmiségi lét, a társadalmi elvárások – ha nincs mögöttük egy őszintén segítő háttér, közösség – szinte lehetetlen kihívást jelent. A hátrányos helyzetű, vidéki roma hallgatóknak minőségi lakhatási és oktatási feltételeket biztosító intézmény úttörő volt a hasonló profilú, mára országszerte jelen lévő roma szakkollégiumok sorában. Képzéseinken keresztül próbálunk romológiai, nyelvi, és általánosan hasznos tudással felvértezni a diákokat.

Az utóbbi évtizedek gazdasági folyamatainak, a globális változás negatív társadalmi hatásainak hazai viszonylatban a legnagyobb elszenvedője a cigányság. Az elszegényedés, a munkanélküliség, a városi kirekesztődés, az erőszak, amely a romákat éri, egész társadalmi környezetünkre hatással van mind a nagy városokban, mind a kis falvakban. „Ökológiai adósságunk” választ, válaszokat adni erre a sokakat érintő egyenlőtlenségre (v.ö. Laudato si’ 46-52).

Egyik ilyen válasz a roma szakkollégium, mely abból a meggyőződésünkből született, hogy a komplex és súlyos helyzetre a hosszú távú megoldás a felsőoktatásba bejutott tehetséges fiatalok keresztény közegben történő nevelése és képzése, hogy majd felnőttként, munkavállalóként felelősséggel és hozzáértéssel szolgálhassák a közjót. Az ország roma szakkollégiumaival együtt hisszük, hogy az intézményeinkben lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban. Munkánkkal olyan fiatal roma értelmiségi réteg felnevelését támogatjuk, amelynek tagjai a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Hisszük, hogy így segítjük a cigányság felemelkedését és a cigány-magyar együttélést.

További információ: jrsz.hu

 

 

Kisközösségek.hu

A Kisközösségi Program egy civil kezdeményezés. Azért dolgozunk, hogy minél több ökologikus helyi kisközösség kialakulását segítsük elő itthon, mindenféle méretű településen. Olyan kisközösségekét, amelyek hozzájárulnak egy kevésbé környezetterhelő életmód kialakításához, az egy helyen lakó emberek közösséggé kovácsolásához, a helyi gazdaság erősödéséhez.

A Kisközösségi Program egy kutatási és akcióprogram. 2008 óta keressük, kutatjuk a helyi kisközösségi ökologikus kezdeményezéseket és megismerve őket számolunk be róluk a Kisközösségi Program honlapján, előadásainkban és nyomtatott, illetve digitális kiadványainkban. 2013 óta személyes jelenléttel, tudásmegosztással igyekszünk inspirálni egy-egy településen ilyen kezdeményezések létrejöttét, fejlődését.

A Kisközösségi Program egy szemléletformáló kezdeményezés is. Könyveket írunk, amelyekben főként működő jógyakorlatokat mutatunk be. Tíz hónapos humánökológia tanfolyamot szervezünk, amely részletesen járja körül az ökológiai válságot és a kiútlehetőségeket. Nyári ökotáborainkban gyakorlati úton, élményeken keresztül viszünk közelebb a gyerekeket és a felnőtteket, a természethez, a környezetkímélőbb, közösségi életformához.

 

 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Az Egyesület 1992-ben alakult. Küldetésünk, céljaink: a magyar társadalom ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmódjának környezetbaráttá alakítása; környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése, terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a fenntarthatóság pedagógiájának formálása; a környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése.

Főbb tevékenységeink az eltelt 22 évben: környezeti nevelési képzések, tréningek, terepi képzések tartása (kb. 50 alkalom), módszertani kiadványok készítése (kb. 30 darb), zöld jeles napok, rendezvények szervezése (kb. 50 alkalom), táborszervezés (15 alkalom), nemzetközi és hazai projektek irányítása, ill. azokban részvétel (kb. 30), Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elkészítésének összefogása, kiadása, frissítése; fenntarthatósági fórumokon részvétel, szakmai anyagok véleményezése, döntések előkészítése.

További információ:

Telefonszám: +36-20-4949469

E-mail: mkne@mkne.hu

Web: www.mkne.hu

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkről, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

Ettől azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erőfeszítésre kényszerít bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

További információ:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Országos központ

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Tel.: +36 1/39-14-700

+36 1/39-14-704

Fax: +36 1/39-14-728

E-mail: mmsz@maltai.hu

Web: www.maltai.hu

 

 

Magyar Természetvédők Szövetsége

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet, csoport közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése.

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Elveiben radikális, eszközeiben konzervatív szemléletű kampányaink a mindenkori kormányzatot ösztönzik a jövő nemzedékek érdekeit figyelembe vevő nemzeti szakpolitikák kialakítására. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszunk Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.

Napjainkban soha nem látott mértékben csökken az élővilág sokfélesége, ezért nagyobb odafigyelésre hívjuk fel az emberek figyelmét a biodiverzitás megőrzését szolgáló természetvédelmi programunk során.

Kampányainkban hangsúlyozzuk a fenntartható fejlődés és az éghajlatvédelem, adóigazságosság fontosságát, elősegítjük a környezetbarát klíma- és energiapolitika megvalósulását, a génmódosítás-mentes és természetbarát mezőgazdaságért dolgozunk és felhívjuk a figyelmet az ipari környezeti problémákra, a szabadkereskedelmi egyezmények veszélyeire.

Kiemelten foglalkozunk a fiatal nemzedékek nevelésével, számos természetismereti tábort, iskolai foglalkozást, környezeti nevelési vetélkedőt szervezünk tagszervezeteink bevonásával.

Akciónapjainkon, iskolai programjainkon, szemléletformáló rendezvényeinken, természetvédelmi munkáink során szívesen vesszük önkéntesek jelentkezését.

Csatlakozzon hozzánk Ön is, legyen a Föld Barátja!

 

Magyarországi Metodista Egyház

Tudóspuszta – szeretettel tanítsd Isten közelében

A Tudóspuszta programot 2008-ban álmodtuk meg, amikor megismertük a Somogy megyei Pusztakovácsihoz tartozó kis falut, Kürtöspusztát, és az itt élő gyerkőcöket.

A kb. 250 fős kis tanyaközpont egyetlen középülete a Magyarországi Metodista Egyház imaháza, a korábban elhagyott, azóta felújított iskola. A két kis utca düledező falú házaiban nehéz sorsú cigány családok laknak. A fiatal és középkorú szülők többsége segélyekből és időnként adódó alkalmi munkákból próbálja fenntartani magát. Bennünket először a természet közelsége és a gyermekek felszabadult vidámsága fogott meg. Már az első találkozások idején tudtuk, hogy visszatérő vendégek leszünk Kürtöspusztán, megszerettük a nyílt tekintetű kicsiket.

A Tudóspuszta programot azért kezdtük el, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a gyerekek is megérdemlik az esélyt a teljes életre, éppen annyira, mint a jobb módú, városi kortársaik. A Metodista Egyház kezdettől hangsúlyosan figyelt a társadalmi szükségletek betöltésére. Közösségeink tagjai érzékenyek a kiszolgáltatott, peremre került családok sorsa iránt, és szívesen áldoznak anyagiakat és időt, hogy aktívan közreműködjenek a segítő szolgálatban.

Évente 4-5 alkalommal utazunk a Pusztába, és hétvégi vagy egy hetes napközis táborokat szervezünk, aminek egyik célja, hogy megszerettessük a tanulást. Reggeltől estig játékos, fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat tartunk, sokat mozgunk, zenélünk, éneklünk, alkotunk. A korosztálynak megfelelő csoportbontás és az önkéntesek nagy száma lehetővé teszi, hogy differenciáltan, személyesen is foglalkozzunk az óvodásokkal, kisiskolásokkal. Míg ők „tanulnak”, a tinédzserekkel céljaikról és az élet nagy kérdéseiről beszélgetünk. A fiatal anyukák sokszor a kisbabájukkal együtt jönnek, és szívesen mondókáznak, énekelnek, játszanak a baba-mama szobában.

A Tudóspuszta programok másik célja az, hogy Isten gyermekeiként közösségben legyünk egymással függetlenül attól, hogy honnan származunk. Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy áthidalhatók a kulturális, nyelvi és anyagi különbségekből adódó távolságok. Adni, tanítani, szeretetet vinni megyünk a Pusztába, de gyakran érezzük, hogy mi vagyunk a megajándékozottak, és mi is rengeteget tanulunk. Hálásak vagyunk Istennek az egyértelműen érezhető közelségéért, a szolgálat lehetőségéért és a minden napra éppen elég erőért. Imádkozunk, hogy Isten vezessen tovább bennünket a Tudóspuszta program kibontakozásában, és adjon még több lehetőséget a kis tudósaink jövőjéhez, boldogulásához.

További információ:

www.metodista.huwww.fb.com/tudospuszta

 

 

Veddegyütt.hu

VeddEgyütt.hu – a közösségi vásárok portálja

 

     Hisszük, hogy a világ változtatásra szorul, hisszük, hogy a világ emberségesebbé tehető, és ehhez a változtatáshoz mi is hozzá tudunk tenni.
     Hisszük, hogy a gazdaság lehet a 99%-ért, és nem csak a kiváltságos 1%-ért.*
     Hisszük, hogy a gazdaság működését jelentős mértékben a fogyasztás határozza meg, ezen belül is elsősorban az én személyes fogyasztói döntésem.
     Hisszük, hogy az embereket nem befolyásolni kell, hogy minél többet fogyasszanak, hanem segíteni, hogy a környezetért felelősséget vállalva tudják megvenni, amire valóban szükségük van.
     Hisszük, hogy az emberek természetes közege a közösség.
     Hisszük, hogy a közösségi összefogás megjelenhet a mindennapi vásárlásokban is, amiből mind az egyén, mind a közösség profitálhat.
     Hisszük, hogy a változtatást csak a közösségi összefogással érhetjük el, de az összefogással elérhetjük.
     Hisszük, hogy a változtatás alapja a teremtett világ iránti tisztelet.

A fentiek jegyében hoztuk létre a VeddEgyütt! platformot, mely a közösségi összefogást támogatja, megkönnyíti a közösségi vásárok szervezését, közvetlenül összeköti a termelőket a vásárlói közösségekkel. Célunk egy üzletileg is fenntartható vásárlási modell kialakítása, melyben minden szereplő jól jár. A termelő is, a vásárló is, a közösség is. És a teremtett világ is.

Honnan jönnek a termékek?

Sokfelől. Sok gyümölcsöt a Börzsönyből hoznak: a termelők frissen, a kismarosi nővérek feldolgozva. De van lekvár, savanyúság Szent Kinga Éléstárából a Balaton mellől is. Kolbász Békéscsabáról. Alma Szabolcsból. Közösségi termékek, füstölt áru, grillkolbászok, pácolt húsok, csatnik, méz Baranyából a máltai kezdeményezésű Hetedhét Határ Szociális Szövetkezettől. Zöldség, gyümölcs, gyümölcslé a Tisza mellől. Tojás Gödöllő mellől. Bor Etyekről. Fűszerek, gyógynövények, szappanok a szegedi ferencesektől. Például. És ahonnan Te ajánlasz egy termelőt…

Hogy működik a VeddEgyütt! közösségi vásár?

A veddegyutt.hu portálon tetszőleges átvételi pont létrehozható, vásárlói közösségek ezek köré tudnak szerveződni. A VeddEgyütt! vásárokat adott termelő adott termékkínálatára, adott helyszínre és időpontra írunk ki. Rendeléseket ezekben a vásárokban lehet leadni. A vásárokban van összesített minimum rendelési mennyiség (gazdaságossági küszöb): ha a közösség ezt eléri, a termelő csak akkor hozza az előre megrendelt termékeket a kiírt időpontra.

VeddEgyütt! Közösségben. Tudatosan.

Hazait.

További információ: veddegyutt.hu