Jávor András

A SOTE-n szerzett orvosi diplomát 1972-ben, majd belgyógyászatból szakorvosi tett vizsgát 1977-ben. Az 1970-es évek közepétől egészségügyi informatikával kezdett foglalkozni a Szekszárdi Kórházban. Itt lett az egészségügyi számítástechnika egyik bázisintézetének, a GYÓGYINFOK-nak a vezetője, mely a magyar egészségügy reformműhelye volt a 80-as években. Az intézet dolgozta ki többek között a kórházi teljesítmény-finanszírozás új módszerét, a HBCs-t is, amelyet Magyarország elsőként vezetett be az aktív fekvőbeteg-ellátásban Európában. 1990-1994 között a Népjóléti Minisztérium, majd 2010-2012 között a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI), majd az EMMI közigazgatási államtitkára. 2001-ben a Népegészségügyi Program kidolgozását koordinálta, 2003-ig ennek országos programigazgatója. Aktív szerepet vállalt az egyetemi oktatásban, 1999-2010 között vezette a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézetét, ahol az egészségügyi ügyvitelszervezés néven új BSc szak akkreditálását vitte sikerre. A Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökévé választották 2012-ben, ahonnan 70 éves korában, 2017-ben ment nyugdíjba.

Több szakmai társaságban tag, ill. töltött be elnöki tisztséget. Így többek között a Népegészségügyi Tudományos Társaságban, az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégiumban, a Magyar Telemedicina és eHealth Társaságban, valamint a Magyar Bioetikai Társaságban. Jelenleg is tagja az Államháztartási Reformbizottságnak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mentorok Kollégiumának. Megalakulása óta vezeti a 72 Tanítvány Mozgalom Egészségügyi Munkabizottságát.

A közjó érdekében kifejtett tevékenységéért 1994-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, 2012-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal. 1991-ben Neumann-díjjal, 2012-ben a Batthyány Lajos díjjal tüntették ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszdoktora, a Pro-Universitate kitüntetés birtokosa.

Házas, 3 gyerek apja és 3 unoka nagyapja.