Fenntarthatóság és etika

Szeretettel osztjuk megy Prof. Dr. Veress Gábor Magyar Bioetikai Szemle 2015/3 számának 95-104. oldalán közreadott tanulmányát:

A fenntarthatóság és etika hatalmas, áttekinthetetlenül nagy témakör, sokféle átfedő tudományterület összessége, eltérő kultúrák, világnézetek, értékrendek sokasága, eltérő értelmezésű fogalmak, elnevezések használata, eltérő érdekek, politikai nézetek véleménytengere.

A jelen közlemény szerzője természettudományokkal foglakozó, etika iránt érdeklődő szakember, aki ezt a hatalmas, szerteágazó témakört az alábbi néhány egyéni gondolattal foglalja össze.