Ember és a környezet

Román Zsuzsa (Fokolare-EcoOne)

Az ember és a környezet amortizációja szorosan összefügg, számos ponton kapcsolódunk a minket körülvevő világ folyamataihoz. Ahhoz, hogy az életstílusunkon változtatni tudjunk, akár az egészséges életmódot, akár a környezeti magatartásunkat tekintve, gondolkodásmódunk megváltoztatására van szükség. Ezt fejezi ki a pápa, amikor „forradalomról” vagy „ökológiai megtérésről” beszél.

Az Áldott légy enciklika 6. fejezetének főbb pontjai újfajta szemléletünk oszlopai: a világot hálával szemléljük (LS 214), ajándékként tekintsük rá (LS 220), vegyük észre és értékeljük a szépet (LS 215), egyetemes közösség az összes élőlénnyel (LS 220).

Külön kiemelem a mértéktartás szükségességét a környezettudatosságban, hogy megtanuljuk meglátni azt, hogy a „kevesebb több”, hogy vissza tudjunk térni az egyszerűséghez, és értékelni tudjuk azt, amink van (LS 222).

A “hétköznapi” környezetvédelmi üzenet első megközelítésben önkorlátozás, de mennyire más, ha ezt nem kényszerű lemondásként élem meg, hanem ajándékozásként!

Az enciklika 9-es pontjában olvashatjuk: „megtanulunk adni, és nem csak lemondani…”. Adhatunk a mellettünk lévő embertársunknak, akár egy jövőbeli embertársunknak vagy a minket körbevevő természet javára.

Ezt az ajándékozó szemléletet fogalmazza meg a Fokoláre Mozgalom az „Adás kultúrájával”: „Az ajándék valójában tettekké váltott szeretet; … ez minden emberi lénytől azt kéri, hogy ajándékozóvá alakuljon, mint Isten.”

A Fokoláre Mozgalomhoz tartozó  EcoOne Munkacsoport  hazánkban is működik, és a környezeti nevelésben alkalmazható pedagógiai módszere van, melyet több országban is sikerrel kipróbáltak. A módszer az „öko-dobókocká”-hoz kötődik, mely játékosan az enciklika legmélyebb üzeneteire hangol, és motivációt ad a mindennapokban. Alkalmazható általános iskola alsó és  felső tagozatában, hittanórákon, táborokban. A módszer fontos része, hogy az átélt élményeket is megosszuk, ezzel egymást is erősíteni tudjuk. Mindez az érdeklődő felnőttek számára is komoly mondanivalót hordoz.