„Boldogabb családokért”

Családi életre nevelés program

Hortobágyiné Nagy Ágnes (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület)

Hozzászólásomban arra vállalkozom, hogy a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) programunkat, annak létrejöttét, működését, tapasztalatait röviden bemutassam. Tevékenységünk szükségességét bízom benne, hogy érezni fogják rövid beszámolóm alapján is.

Határozott véleményem, hogy a családi életet a családban lehet legjobban megtanulni. De ha a tapasztalataink és a felmérések is azt mutatják, hogy a családok nagy része nem képes átadni a kiegyensúlyozott házasság és a harmonikus családi élet tapasztalatait, nem tudja megfelelően felkészíteni a gyermekeket/fiatalokat a boldog családi életre, akkor rendkívül fontos elgondolkodnunk azon, hogyan lehetnénk mégis segítségére a felnövekvő nemzedék tagjainak. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód kialakításában.

Több mint 20 évvel ezelőtt nekünk az az ötletünk támadt, hogy mivel a gyermekek/fiatalok sok-sok évet töltenek az iskolapadban, sok-sok mindent tanulnak az iskolában, jó lenne ott is találkozniuk a családi életre való felkészítéssel. Szerencsére nagy nyitottságot tapasztaltunk a közoktatás-köznevelés részéről. Több iskola vezetője, pedagógusa kifejezte felénk, hogy felismerték azt a tényt, nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is. Így egybehangzó a programunk és az iskola képviselőinek a véleménye. Programunk eredményességéhez viszont szükségünk van a szülők egyetértésére is. Támogató véleménynek tekintjük mindenképpen, mikor a programunkkal találkozó szülők úgy fogalmaznak: Milyen kár, hogy a mi időnkben nem volt az iskolában ilyen témák feldolgozására lehetőség, és örülnek, hogy gyermekeiknek van erre most lehetőségük.

Mi az én motivációm?

Bátran vállalom, hogy boldog feleség, és boldog 4 gyermekes édesanyaként vagyok itt a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program képviselőjeként. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy meghívott erre a szolgálatra, bár a meghívás kicsit érdekesen kezdődött. Férjemmel, Tiborral – aki gimnáziumi osztálytársam volt -, 28 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot. Tibor fantasztikus házastárs és munkatárs is egyben. Közös szándékunk volt, hogy minél hamarabb gyermekeket vállaljunk, és nagy családot terveztünk. Első Gyermekünk néhány hónappal az esküvőnk után meg is fogant, de sajnos csak nagyon rövid időt, 19 magzati hetet töltött velünk. Mégis, rövid földi élete nagyon sok mindent meghatározott a további személyes, családi és szakmai életünkben egyaránt. És az Úr utána még – nagy örömünkre – megajándékozott bennünket Tibor, Ági és Krisztina gyermekeinkkel. Tibor már 3 éve házas, felesége Cata, és Krisztina kezét megkérte Attila. Azért vagyunk már ilyen sokan.

A családi életünk ilyen módon történő indulása meghatározó lett abban, hogy orvosi hivatásom nem a szokványos úton élem meg, mint a szokványos út. Különös küldetésemnek érzem a házasság, a család és az emberi ÉLET védelmezését. Ennek a szakmai munkának a gyökerei az 1990-ben szülővárosomban, Kecskeméten elinduló, természetes fogamzásszabályozást megismertető ismeretterjesztő tevékenység volt. Ez a rendkívül fontos témakör végigkíséri pályámat. Ehhez az ÜGY-höz kaptam még az évek során munkatársakat. A tüneti-hőmérőzéses természetes módszer megismertetéséből születtek előbb a felvilágosító órák, melyek életvédelmi szemléletűek, és a felelős párkapcsolatra biztatnak, majd ebből lett – a témakörök bővülésével – a családi életre nevelés program.

Hivatalos keretet munkánk az épp most 20 éves Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulásával kaphatott.

Majd 2001-ben Lukács László rektor úr kezdeményezésére a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetét megalapítva kezdtük el a „Kecskeméti modellnek” elnevezett CSÉN programunk módszertanát átadni, emellett más elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával. Képzéseket szerveztünk pedagógusok, védőnők és más, ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára. 2011 végéig működött a Családpedagógiai Intézet, ahol 10 év alatt több mint 800 főt képeztünk a családi életre nevelés ügyének megvalósítására. Újabb fontos állomás volt, amely komoly előrelépést jelentett a CSÉN történetében, hogy az új Nemzeti Alaptantervben 2013-ban bekerült a CSÉN. Dr. Kopp Mária professzorasszony ennek előkészítéseként az általa 2009-ben alapított Népesedési Kerekasztalon 2011-ben létrehozott két CSÉN munkacsoportot. Egyik a CSÉN Képzési Munkacsoport lett, melynek vezetője, Dr. Komlósi Piroska a Károli Egyetemen egy 40 órás CSÉN képzés kidolgozását és akkreditációját vezette. A másik a CSÉN Köznevelési Munkacsoport lett, melynek vezetésére felkérést kaptam, és mi a CSÉN Kerettanterv kidolgozását vittük végbe. Ennek koordinátori szerepére az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet főigazgatója kért föl, és az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaival közösen készítettük el. Nagyon büszkék vagyunk, hogy Magyarországnak élet-, házasság- és család-barát CSÉN Kerettanterve van.

Mit és hogyan tudunk mi segíteni?

Programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák”-nak nevezzük, s 1-12-es korosztállyal foglalkozunk. Legalább havi, de lehet, hogy heti rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat. Így a kamaszkor különböző állomásain mellettük lehetünk, hogy segítsünk nekik eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Úgy gondoljuk, fontos, hogy az iskolában is kapjanak segítséget a gyermekek/fiatalok a családi életre való felkészülésükben. Véleményünk szerint ez is van olyan fontos, mint más tantárgyak tudománya.

Egy osztályhoz, csoporthoz általában 2 CSÉN-tanácsadó megy. Interaktív, beszélgetős foglalkozásokat tartunk. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, meglátásaikra. „Kezdetben a fiatalok néha kicsit komolytalanok, esetleg zavaruk leplezése miatt zajosak. De ahogy a rendszeres órák alatt összeszokunk, egymásra hangolódunk, már látják, hogy velünk olyan intim dolgokról is jól el lehet beszélgetni, mint a szex, a szüzesség, a termékenység. Bizalmukba avatnak bennünket, megnyílnak. Érzik, hogy róluk van szó, és ők választják a témákat is. Majd ezeket együtt átbeszélgetve találjuk meg a válaszokat a „miértekre” és a „hogyanokra”. Talán meglepő, de ezekben a beszélgetésekben azt érzékeljük, hogy a gyerekek még ebben a felfordult világunkban is szeretnének szigorúbb, határozottabb elvek szerint élni. Csak nem tudják, hogyan tegyék. Hiszünk abban, hogy ezek a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válhatnak. A mi feladatunk, hogy ebben segítsük őket.” (Idézet Fejes Mária riportjából.)”

Nagyon sokat játszunk, szituációkat, történeteket, saját élettapasztalatokat, filmeket használunk a témák élményszerű feldolgozásához. Így oldottabb légkörben könnyebben tudunk beszélgetni a diákokkal. Nagyon fontos megtudnunk, hogy mi foglalkoztatja őket, tudnunk kell, kikhez beszélünk. Érzékelés kapcsolatba kell kerülnünk velük. Ekkor jöhet csak létre igazi találkozás közöttünk. S ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen a munkánk.

Témaköreink: pl. család, értékek, önismeret, önértékelés, kommunikáció, konfliktuskezelés, kamaszkor, barátság, szerelem, párválasztás, házasság, férfi-női különbözőségek, szexualitás, termékenység, fogamzásszabályozás, karrier, hivatás, stb.

Fontos megláttatnunk, hogy értékesek, mert nagyon sokan nem hiszik ezt el magukról. Egy kincsesládába a 3 értékes tulajdonságukat íratjuk bele. Azt tapasztaljuk, küszködnek a feladattal, nehezen találják meg, mik a jó tulajdonságaik.

Rávilágítunk arra, hogy tanulnunk kell még szeretni is. A szeretet-nyelvekkel ismertetjük meg őket.

A szerelem témakörének feldolgozására nagyon sok órát szánunk. A felelős párkapcsolat kialakítására biztatjuk a fiatalokat.

A termékenység értékét hangsúlyozzuk már kiskamasz kortól. Ebben különösen segítségünkre van a Ciklus-show programunk, melynek kitalálója egy német doktornő, Lissy. A program jelmondata: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” Idén jelentettük meg másodszor az Élő adás a testemből című könyvét magyar nyelven.

Nagyon fontosnak érezzük a helyes szóhasználat kialakítását, mely a közgondolkodást is formálja: megtermékenyítés, a fogamzás csodájával ismerkedünk meg, a terhes szó helyett az áldott állapot, kismamaság, várandósság szavakat használjuk, a fogamzásgátlás helyett termékenység-tudatos fogamzásszabályozásról, családtervezésről beszélünk.

A termékenység-tudatos fogamzásszabályozást népszerűsítjük. Ennek ismeretterjesztő munkájából alakult ki a CSÉN programunk, és 27 éven keresztül meg is őrződött. 2015-ben az Életünk a család! Kft.-t kértük föl az általunk előkészített Természetes és biztonságos című könyv és munkafüzet magyar nyelvű kiadására. Ennek a fogamzásszabályozási módnak a megismertetését rendkívül fontos küldetésünknek tartjuk, mely hosszútávon a meddőségi és népesedési statisztika javulásához vezethet.

Egy 8-os lány kérdése cseng a fülemben:

Ági néni, azok a diákok, akik nem vesznek részt ilyen foglalkozásokon, azok honnan tudnak meg ilyen fontos dolgokat, amiket mi megtudhatunk a család-órán?

Visszakérdeztem: Szerinted nektek hasznos dolgok ezek? Határozott IGEN volt a válasz. És emlékezni fogtok az óráinkon történtekre? „Igen, mindenre. Én biztos vagyok abban, ha én az életemben majd hasonló döntéshelyzetekbe kerülök, mint amiket itt átbeszéltünk, bevillannak majd ezek a dolgok.

Ezt a „bevillannak” szót azóta sem tudom elfelejteni. Ebben bízhatunk. Nem megtanulják a családi életet, hanem reményünk szerint előjöhetnek ezek a dolgok az életük megfelelő helyzetében, s segíthetnek nekik jól dönteni.

A Váci Egyházmegyében az EKIF felkérésére a CSÉN bevezetésének „csodáját” élhetjük meg már harmadik éve. Jelenleg 16 iskolában mentoráljuk, kísérjük a CSÉN bevezetését, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) és az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársaival együttműködve.

Teréz anya gondolataival zárom hozzászólásom:

„Szenteljétek meg magatok körül a világot, szenteljétek meg a családi életet!”