Bevezető

Az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt minden városba…„ Lk 10,1.

2015. szeptember 29-én a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület konferenciát rendezett az Országgyűlés épületében Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikája megjelenése alkalmából. A konferencián közjogi méltóságok, a kormány magasrangú tisztségviselői, püspökök, valamint a keresztény egyházak, egyetemi és civil szakértők ismertették és méltatták az enciklika üzenetét, és mutattak rá annak egybeesésére a világ nemzetközi fejlesztési céljaival és hazánk elkötelezettségeivel. A konferencián több százan vettek részt.

E konferencia második évfordulóján – hagyományteremtő szándékkal – szeretnénk áttekinteni az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai, illetve az ezeket támogató egyházi buzdítások, így a Laudato

si’ megvalósítását, s számba venni a közeljövő egyházi és világi feladatait. A konferencián megszólaló egyházi és világi előadók szólnak a természethez és társadalomhoz való viszonyunk teológiai, filozófiai, esztétikai szempontjairól, rövid szakmai tájékoztatást adnak országunk állapotáról a fenntarthatóság szempontjából, felidézik a fejlesztési programok erkölcsi kritériumait, és ajánlásokat adnak arra vonatkozólag, hogy mely cselekvési területekre szükséges összpontosítani a következő években.

A rendezvény kiemelt figyelmet fordít a családok helyzetére, a közösség és az egyének gazdasági helyzetére, az egyén és a közösség egészségére, technológiai civilizációnk átalakításának lehetőségeire, az ember természetre gyakorolt hatására, a környezeti felvilágosításra és nevelésre, a fenntartható társadalom és a közjó érdekében.

Tudvalevő, hogy a Laudato si’ mintegy összefoglalja a Katolikus Egyház társadalmi és környezeti tanítását, szoros egységbe és rendszerbe helyezi, és kötelező, sürgős feladatként jelöli ki a megvalósítását a nyomor elleni küzdelem, a fenntarthatóság és a béke érdekében. Mindez a teendőket tekintve összhangban van más keresztény egyházak teremtésvédelmi és társadalmi tanításával. Fontos és kedvező egybe-esés még, hogy a teendők szintjén hazánk hivatalos formában felvállalta azt a 2030-ig terjedő fejlesztési célrendszert („Világunk átalakítása”), amely a szakmai szinten egybeesik a Laudato si’ által kijelölt feladatokkal.

Ez a konferencia önmagában nem fog teljeskörű politikai vagy gyakorlati megoldást adni a részletesebben tárgyalt területek egyikére sem. A cél inkább e területek fontosságának megvilágítása, a vonatkozó egyházi tanítás felvillantása a Laudato si’ segítségével, annak megmutatása, hogy e területeken folyik egy együtt-gondolkodás és tervezés, valamint „hólabda-effektus” kiváltása: motiváció és mozgósítás másoknak, hogy e területeken – személyes és közösségi szinten – aktivizálódjanak.

Zlinszky János

Háló Egyesület, 72 Tanítvány Mozgalom

2017. szeptember 30.

Bálna Budapest Rendezvényközpont