Bevezető

„En pantí euchariotéite!” – A hála, mint a fenntarthatósági fordulat alapja

Interdiszciplináris tudásmegosztás és tapasztalatcsere a fenntartható fejlesztés különböző területein tevékenykedő elméleti és gyakorlati szakemberek részére

“Az ökológiai megtérés…mindenekelőtt
az Atya szeretetéből kapott világ ajándékként való elismerése,…
amely nagylelkű cselekedeteket eredményez.”
(Ferenc pápa: Laudato sí’ 220.)

A 2017. szeptember 30-án lezajlott Laudati Si’ teremtésvédelmi konferencia folytatásaként a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom és a Párbeszéd Háza konferenciát szervez a háláról június 16-án, szombaton.

Evening hope

A konferencia mindazon dolgokkal kapcsolatban vizsgálja a hála kérdését – szükségességét, szépségét, hasznát, méltányosságát –, amelyeket az emberi személy készen talál maga körül, s amelyek otthont jelentenek számára, valamint segítenek életét fenntartani, személyiségét kibontakoztatni, munkálkodásához teret és tárgyat adni, bölcsességében fejlődni, testi-lelki felüdülését szolgálni, életének célját megtalálni, megérteni és beteljesíteni

Tudjuk-e „leltárazni” az életünkben kapott ajándékokat, az ökológiai szolgáltatásoktól a közintézményekig, technikai civilizációtól a művészetekig, a személytől-személynek és a közösségtől-közösségnek juttatott ajándékokon át a végső ajándékozóig?

Fel tudjuk-e őszintén mérni ezeknek az ajándékoknak a helyzetét, állapotát, esetleges törékenységét, fenyegetettségét; elosztásuk igazságtalanságait, eloszlásuk egyenetlenségeit? Felismerjük-e az anyagi és szellemi, lelki természetű ajándékok egymásrautaltságát, kapcsolatait?  Összefügg-e hála és boldogság; hála és igazságosság; hála és szeretet?

Az eseménynek a Párbeszéd Háza adott otthont (Budapest, VIII., Horánszky utca) 2018. június 16-án, szombaton.

Fotók az eseményről