A jövő nemzedékek szószólójának jogalkotási javaslata a felszín alatti vízkészlet védelme érdekében

A jövő nemzedékek szószólójaként és az alapvető jogok biztosának helyetteseként feladatom, hogy állást foglaljak az Alaptörvényben garantált értékeket és alapvető jogokat érintő olyan kérdésekben, amelyek a nemzet közös örökségének védelmét, így a környezeti elemek értékes örökségként való kezelését, kiváltképpen a jelen generációk jogainak és érdekeinek védelmét érintik. Az Országgyűlés előtt van jelenleg a T/13659. számú törvényjavaslat, amely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) módosítását célozza, így a jelen és jövő generációk vízhasználatát alapvetően érintő szabályokat tartalmaz. A törvényjavaslat benyújtásakor figyelemfelhívásban összegeztem azokat a legfőbb alkotmányos aggályokat, amelyeket a vízjogi engedélyezés szabályaiban javasolt módosítások vetnek fel az Alkotmánybíróság e tárgyban született 13/2018. (IX. 4.) AB határozatának fényében. A figyelemfelhívást követően megkezdődött a törvényjavaslat részletes vitája is az Országgyűlésben. Mindeközben pedig számos, felszín alatti vizek kezelésével foglalkozó szervezet keresett meg tudományos álláspontjuk és szakmai aggályaik kifejtése és közvetítése érdekében.

Tovább >>

Még több információ